Ennakkotieto: vesi joudutaan katkaisemaan 

Vesi joudutaan katkaisemaan putkirikon takia muutamaksi tunniksi iltapäivällä tiistaina 24.10. tai keskiviikkona 25.10. Vaurio löytyi Palusjoen alituskohdasta 110 mm runkovesilinjasta. Vaurion korjaaminen kestää arviolta 3-6 tuntia, ja sen aikana vedentulo on poikki Paluksen kylätaajaman ja Porin suunnan kiinteistöissä. Sulku ei koske Noormarkuntien suunnan, Peräalhontien, Luolajoentien, Jämsäntien varren kiinteistöjä eikä Paluksentien 27,48,74,76,81 ja 89 kiinteistöjä. Katkos koskee yhteensä noin 120 tilaajaa. 

Pahoittelemme häiriötä ja pyydämme käyttäjiämme varautumaan vesikatkokseen ottamalla riittävän määrän vettä varastoon ennen katkon alkamista. Vesilaitoksella on katkon aikana päivystys iltapäivällä parin tunnin ajan juomaveden noutamiseksi omiin astioihin. Korjauksen jälkeen vedessä voi hetkellisesti olla värivirhettä, joka poistuu, kun vettä juoksuttaa hetken.

Paluksen vesiosuuskunta - hallitus

 


Muista: Vesimittari luetaan omatoimisesti yhden kerran vuodessa, 31.5. ja toinen lasku, joulukuussa, perustuu  arvioon. Lukema ilmoitetaan Tiliasema Minna Seessalo.

Postitse: Itsenäisyydenkatu 42  28130  Pori.
Puhelimitse: 02 632 5151
Sähköpostilla: tiliasema@elisanet.fi
-----
Paluksen vesiosuuskunnasta löydät lisää tietoja tältä sivustolta.

Paluksen Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1969. Sen kotipaikka on Ulvila ja toimiala Veden puhdistusta ja jakelua.

Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Kari Myllymäki, Jari Hietikko ja Kalevi Virtanen sekä varajäsenet Petri Syväkuru ja Lauri Lahtinen.

Paluksen Vesiosuuskunta Y-tunnus 0197245-0. Osoite; Ali-Tuomolantie 13, 29350 Palus. email: paluksenvesiosuuskunta@gmail.com.


Vesiosuuskunnan jäsenille tiedoksi

Etenkin sähkön hinnan kaksin-kolminkertaistuminen aiheuttaa korotuspaineen veden kuutiohintaan. Hintakehitykseen toki vaikuttaa muutama muukin asia: veden suodatus- ja ph-arvon säätelyyn käytettävien tarvikkeiden hinnat ovat nousseet – samoin on käynyt pakollisille laboratoriotutkimusten hinnoille samalla kun tutkimusten lukumäärää on viranomaispäätöksin nostettu.

Uusi kuutiohinta on 1,50 € eli korotus ”kraanaveden” hinnassa on 20 senttiä per kuutio (tuhat litraa). Osuuskunta ei ”tahkoa” voittoa, mutta ei myöskään voi toimia tappiolla. Hinnankorotus on arvioitu tällä perusteella. Uusi hinta näkyy ensi vuoden 2024 kesäkuun vesilaskussa.

 Kiinteistöjen omistajia / asukkaita pyydetään selvittämään kiinteistölle tulevan vesijohdon taloventtiilin sijainti ja venttiilin kunto Tieto kiinteistökohtaisten sulkuventtiilien sijainnista nopeuttaa korjaus- ja huoltotöitä mahdollisissa vuoto- ja muissakin vikatilanteissa. Apua selvitystyöhön voi pyytää osuuskunnalta.

Postimaksut ovat edelleen varsin suuri kuluerä kahdesti vuodessa. Kulujen pienentämiseksi toivomme, että mahdollisimman moni valitsisi joko e-laskun tai sähköpostitse toimitettavan laskun paperisen sijasta.

Ellet vielä ole toiminut, pyydämme sinua ilmoittamaan sähköiset yhteystietosi: sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi. Tiedot tarvitaan nopean tiedottamisen mahdollistamiseksi poikkeus- ja häiriötilanteissa. Ilmoita tiedot sähköpostitse paluksenvesiosuuskunta@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 044 9889 528. Ilmoittamalla tiedot annat vesiosuuskunnalle luvan lähettää sinulle vesihuoltoon liittyviä viestejä.PALUKSEN VESIOSUUSKUNTA

Historia lyhyesti:
Paluksen vesiosuuskunta on perustettu 1969, ensimmäisenä tehtiin kaksi sihtikaivoa, joiden syvyys oli maanpinnasta noin 17 m, kaivo muodostui noin 11 m avokaivosta, jonka pohjalla oli kaksi Mako 500 pumppua, kaivon pohjalle tehtiin kaksi sihtikaivoa, joiden syvyys on noin 6 m. Ennen kaivojen tekoa oli tutkittu pohjaveden laatua ja todettu että pohjavesi täyttää hyvän talousveden vaatimukset sellaisenaan.

Vuosien mittaan liittyjiä tuli lisää ja veden kulutus nousi niin suureksi, ettei alkuperäisen kaivon pumput tahtoneet riittää veden pumppaukseen, sekä vedessä olevan raudan ja mangaanin arvot nousivat liian suureksi, myös pH arvo oli liian matala, näistä alkoi tulla huomautuksia terveysviranomaisilta.

Tuli tilanne, jolloin osuuskunta joutui uusimaan pumppaamorakennusta vuonna 1995, ensimmäinen kallioporakaivo rakennettiin vuonna 1996, jonka syvyys on noin 80 m, vesi otetaan 60 m syvyydestä porakaivopumpulla, toinen porakaivo rakennettiin 1998, josta tehtiin samanlainen kuin aikaisemmin tehty. Näin oli käytössä kaksi porakaivoa ja sihtikaivo, vielä oli saatava rauta ja mangaani sekä pH arvot talousvesiasetusten mukaiseksi, hankittiin Akva-Filter;n valmistama kalkkikivi- aktiivihiili- hiekkasuodatin. Niitä hankittiin ensin yksi ja myöhemmin vielä kaksi lisää, ne ovat kytketty rinnan, jolloin painehäviö ollaan saatu minimiin.

 1. Talousveden käsittely ja jakelu
  Paluksen vesiosuuskunnan vesilaitoksen vesihuollon toiminta-alueen vedenjakelujärjestelmään kuuluu n. 19,5 km vesilaitoksen ylläpitämää runkovesijohtoa. Vedenjakelualueeseen kuuluu Paluksen kylä sekä puhjun alue noin 160 kiinteistöä, jotka ovat tehneet liittymissopimuksen vesijohtoon.

  Paluksen ja puhjun vedenjakelun toiminta-alueelle vesilaitos pumppaa pohjavettä kahdesta pohjavesikaivosta ja yhdestä sihtikaivosta. Pohjavedestä poistetaan rauta ja mangaani sekä nostetaan pH arvoa. Pohjaveden pH on 6,5 ja laitokselta lähtevän veden pH pyritään pitämään pH 7,2-7,5 arvoisena. Raudan ja mangaanin poisto ja pH nosto tapahtuu Akva-Filter:n valmistamilla kalkkikivi, aktiivihiili ja hiekka suotimilla, joita on kolme kpl kytkettynä rinnan.

  Vesiosuuskunnan pumppaamolle on varavesiyhteys Ulvilan kaupungin Kullaan pumppaamolta, yhteyttä voidaan käyttää molempiin suuntiin, jos tulee tarvetta.

  Vesiosuuskunnan laitoksella on myös veden desinfiointia varten asennettu hätä desinfiointilaitteisto. Laitteisto otetaan käyttöön tarvittaessa, jos vesiverkostossa havaitaan jotain desinfiointitarvetta.

 2. Talousveden laatu
  Paluksen vesiosuuskunnan talousveden varautumissuunnitelma sekä valvontatutkimusohjelma on tehty 12.05.2017. Vesiosuuskunnan on noudatettava sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista. Ohjelmassa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamia yleisiä määräyksiä talousveden laatuvaatimuksista sekä tarpeellisista tutkimuksista.

  Tarpeellisia tutkimuksia on useita ja ne on tarkkaan määrätty valvontatutkimusohjelmassa. Tutkimuksia tehdään raakavedestä eli käytössä olevista pohjavesikaivoista, laitokselta lähtevästä vedestä ja yhdestä kulutuspisteistä. Näytteet lähetetään tutkittaviksi Poriin laboratorioon, kvvy Tutkimus Oy, josta saadaan puolueetonta tutkimustietoa näytteistä.

  Vesinäytteet, jotka on otettu ovat täyttäneet tutkituilta pitoisuuksiltaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015 mukaiset talousveden laatuvaatimukset. Akva-Filter:n valmistamilla kalkkikivi, aktiivihiili ja hiekka suotimet poistavat tehokkaasti rautaa ja mangaania vedestä, sekä nostaa pH lukua, vaatimus/suositus alue 6,5 – 9,5.

  Vedestä mitataan myös kovuutta, joka on veteen liuenneen kalsiumin ja magnesiumin määrä, nämä ovat terveyden kannalta hyödyllisiä, mutta aiheuttavat vesilaitteissa kalkin muodostumista. Kovuus Paluksen vesilaitoksen vedessä on tällä hetkellä 0,85 – 0,91 mmol/l eli n. 4,7-5,1° dh joka luokitus vastaa pehmeää vettä. Ongelmana on joskus ollut myös painevaihtelusta johtuvat kokonaispesäkeluvun kasvut verkostossa. Yhteenvetona voidaan todeta, että Osuuskunnan talousvesi on hyvälaatuista ja täyttää sille annetut laatuvaatimukset.

 3. Vuotuinen ilmoitus veden laadusta
  Ilmoitus veden laadusta postitetaan laskun yhteydessä kerran vuodessa.

 4. Vesimittarien luku
  Vesimittari luetaan omatoimisesti kaksikertaa vuodessa, ensimmäinen luku suoritetaan 31.5. ja toinen luku 30.11. kuluvaa vuotta.
  Lukema ilmoitetaan Tiliasema Minna Seessalo, postitse Itsenäisyydenkatu 42, 28130 Pori, puhelimitse 02 632 5151 tai sähköpostilla tiliasema@elisanet.fi

 5. Omistajan vaihdokset
  Kiinteistön omistajanvaihdoksesta tulee ilmoittaa Paluksen Vesiosuuskunnalle.
  Puhelimella; Paluksen vesiosuuskunta puh. 0449889528 tai Kari Myllymäki puh. 0440596446. Sp. paluksenvesiosuuskunta@gmail.com tai kari.myllymaki72@gmail.com  

Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat tiedot:
 • vesimittarin lukema omistajan vaihtuessa, (siis vanhan omistajan loppulukema, jonka vanha ja uusi omistaja yhdessä toteavat)
 • vanhan omistajan loppulaskutus-osoite
 • uuden omistajan nimi ja laskutusosoite
 • ilmoittajan puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite